Våra tjänster

Kvalitet-, miljö och arbetsmiljö

Vi på Conpal vill att kvalitet ska genomsyra såväl våra interna processer som de tjänster vi utför. Genom att bidra med rutiner och kvalitetsstyrning som innebär att alla tar ansvar och samverkar till vår egen och våra kunders bästa, ser vi till att använda resurser effektivt och begränsa miljöpåverkan. Vi ska verka för att miljökrav och tillämplig miljölagstiftning uppfylls både i vår egen verksamhet och i de projekt vi är engagerade i. Våra medarbetare har flera specialistkompetenser inom olika verksamhetsledningssystem, som i kombination med en stor erfarenhetsbank svarar upp mot rådande certifiering och standard.

Exempel på tjänster inom KMA

  • KMA – ansvarig

  • KMA – samordnare

  • Arbetsmiljösamordnare

  • Arbetsmiljöstrateger

  • Miljösamordnare

  • Revisioner

  • Upprätta verksamhetsledningssystem

  • Byggherreansvar

  • Kontrollansvar

Kontakta oss