Våra tjänster

Projekteringsledning

Våra projekteringsledare leder och styr ert projekt, oavsett skede och levererar, enligt beställning -kvalitetssäkrade handlingar som beskriver hur projektet skall utföras. Projekteringsledaren bygger tidigt en teamkänsla och samordnar medverkande discipliners arbete enligt tidplan samt följer upp projekteringens ekonomiska resultat.


Conpal åtar sig projekteringsuppdrag inom:

  • Infrastruktur
  • Anläggning
  • Mark
  • Bygg
  • Installationer
Kontakta oss