Våra tjänster

Ekonomistyrning

Conpals ekonomer har lång erfarenhet av både privata verksamheter och offentliga förvaltningar. Vi utgår alltid ifrån verksamhetens övergripande mål, strategier och handlingsplaner men det är även av vikt att utvärdera och följa upp rådande strategier och handlingsplaner, som då kan komma att revideras under projektets gång. Vi har varit delaktiga i samtliga processer både inom den centrala verksamheten såsom projektens breda strukturer.

Kompetensområden

  • Ekonomistyrning

  • Controller (senior och junior) 

  • Kalkyler

  • Successiv kalkylering

  • Prognoser och avstämningar 

  • Ekonomiska revisioner 

  • Bokföring 

  • Projektingenjörer 

  • Ekonomisk riskhantering 

Kontakta oss