Våra tjänster

Byggledning

Att vara en bra byggledare kräver utöver kunskaper, målmedvetenhet och beslutsamhet ett lyhört och sympatiskt ledarskap. Har vi tillit till vår produktion med medarbetare skapas eget ansvarstagande och medarbetare som växer. Våra byggledare har bred erfarenhet ifrån flertalet komplexa projekt, både svenska och internationella, inom bygg, anläggning och infrastruktur. Vi har både seniora välutbildade liksom yngre nyutexaminerade som genom mentorskap och erfarenhetsåterföring lär sig konsten att leda bygget framåt.

Kompetensområden inom byggledning  

  • Samordnande byggledare

  • Byggledare infrastruktur och anläggning

  • Byggledare berg

  • Byggledare tunnel

  • Byggledare mark

  • Platschef

  • Arbetsledare

Kontakta oss