Vi bygger framtiden tillsammans med er 

Projekteringsledning | Projektledning | Byggledning | Miljö | Ekonomistyrning | Projektadministration

Förmågan att se lösningar som genererar maximal nytta för projektet är grundläggande för oss. Initialt finns många tänkbara lösningar. Att kunna urskilja vilken väg som slutligen genererar maximal nytta för projektet, när alla parametrar vägs samman, kräver rutin och lång erfarenhet. 

våra tjänster Kontakta oss

Våra tjänster

Conpal är en beställarorganisation som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att vara med och leda projekt inom infrastruktur, byggnation samt ekonomistyrning.  Vår uppgift är att bevaka kundens intressen och anpassa insatserna för att nå dess tids-, ekonomi- och kvalitétsmål.

Kontakta oss

Projekteringsledning

 
Våra projekteringsledare leder och styr ert projekt, oavsett skede och levererar, enligt beställning -kvalitetssäkrade handlingar som beskriver hur projektet skall utföras.

Projektledning

 

Våra projektledare hos har bred erfarenhet ifrån flertalet komplexa projekt, både svenska och internationella, inom bygg, anläggning och infrastruktur. 

Byggledning

 

Att vara en bra byggledare kräver utöver kunskaper, målmedvetenhet och beslutsamhet ett lyhört och sympatiskt ledarskap. 

Kvalitet-, miljö och arbetsmiljö

Vi på Conpal vill att kvalitet ska genomsyra såväl våra interna processer som de tjänster vi utför.

Om Conpal

Conpal är ett samägt konsultbolag inom bygg- och projektledning.

Kompetens

Conpals samlade kompetens växer kontinuerligt av våra erfarenheter och internt kunskapsutbyte, där vi lär känna varandras styrkor, skapar relationer och hjälper varandra för att utvecklas professionellt.

Relationer

Conpals interna och externa relationer bygger på vetskapen om samverkan och tillit. Vi värdesätter långsiktiga och hållbara samarbeten med våra medarbetare och beställare.

Hållbar framtid

Långsiktiga relationer och arbetssätt leder till en hållbar framtid; gällande miljö, ekonomi och utveckling, för kunder, medarbetare och samhället i stort.

Referensprojekt

Våra projekt görs alltid med syftet att leverera ett toppresultat. Några av våra pågående och avslutade uppdrag.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakt information

 

073-355 99 00

 

info@conpal.se